Organisatie en Adviesbureau voor de Medezeggenschap

Organisatie en Adviesbureau voor de Medezeggenschap

OAVM levert professionele ambtelijke ondersteuning door een ervaren ambtelijk (freelance) secretaris (AS) maar verzorgt ook cursussen op maat voor ambtelijk secretarissen, ondernemingsraden (OR), cliëntenraden (CR), faculteitsraden (FR), instituutsraden (IR), medezeggenschapscommissies (MC) en personeelsvertegenwoordigingen (PVT).

Webmasterdienst realiseerde een uitgebreide website met blog functionaliteit op basis van WordPress.

Bekijk de website van Organisatie en Adviesbureau voor de Medezeggenschap

Vaardigheden

Gepubliceerd op

19 september 2018